Rao Hot

Rao Hot
Rao vặt Hot nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Joomla. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Joomla. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Chèn hình ảnh icon vào tiêu đề modul latestnews của joomla


Trong mod_latestnews, mở file helper.php
Xuống cuối trang, tìm đến đoạn code:
if($row->access <= $aid){$lists[$i]->link = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($row->slug, $row->catslug, $row->sectionid));} else {$lists[$i]->link = JRoute::_('index.php?option=com_user&view=login');}$lists[$i]->text = htmlspecialchars( $row->title )."<img src='modules/mod_latestnews/hot.gif'/>"$i++;}
return $lists;}}

Các bạn Thay đoạn màu đỏ nhé
modules/mod_latestnews/hot.gif <-- là file hình của bạn

Cách xem vị trí các Module trong Joomla 1.7 và 2.5


Như các bạn đã biết trong Joomla 1.5 ta chỉ việc thêm ?tp=1 vào đằng sau link webiste là có thể xem được vị trí của các Module trên webiste.

Nhưng vì lý do bảo mật nên phiên bản 1.6 và 1.7 không sử dụng như vậy được nữa.

Mình sẽ hướng dẫn một vài thao tác cho các bạn để xem vị trí của các Module cho Joomla 1.6 và 1.7

Việc đầu tiên vẫn là đăng nhập vào trang quản lý của website.

Tại thẻ Extensions các bạn chọn Template Manager .và bấm vào nút Option .

Hướng dẫn xóa Powered by phoca Gallery trong joomla 2.5


Bước 1:
Mở File:
administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/render/renderfront.php

Tại dòng: 680, bạn hãy tìm đoạn code dưới:
function renderInfo() { return '<div style="text-align: center; color: rgb(211, 211, 211);">Powe' . 'red by <a href="http://www.ph' . 'oca.cz" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoc' . 'a.cz">Phoca</a> <a href="http://www.phoca.cz/phocaga' . 'llery" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoca Gal' . 'lery">Gall' . 'ery</a></div>'; }

và thay thế bằng:
function renderInfo() { return; return '<div style="text-align: center; color: rgb(211, 211, 211);">Powe' . 'red by <a href="http://www.ph' . 'oca.cz" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoc' . 'a.cz">Phoca</a> <a href="http://www.phoca.cz/phocaga' . 'llery" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoca Gal' . 'lery">Gall' . 'ery</a></div>'; }

Bước 2: Sửa file sau:
components/com_phocagallery/views/category/view.html.php

Tìm đoạn code tại dòng: 663
$this->tmpl['mac'] = '<div style="text-align: center; color: rgb(211, 211, 211);">Powe'. 'red by <a href="http://www.ph'. 'oca.cz" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoc'. 'a.cz">Phoca</a> <a href="http://www.phoca.cz/phocaga'. 'llery" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoca Gal'. 'lery">Gall'. 'ery</a></div>';

Và thay thế:
$this->tmpl['mac'] = '';// $this->tmpl['mac'] = '<div style="text-align: center; color: rgb(211, 211, 211);">Powe'. 'red by <a href="http://www.ph'. 'oca.cz" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoc'. 'a.cz">Phoca</a> <a href="http://www.phoca.cz/phocaga'. 'llery" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoca Gal'. 'lery">Gall'. 'ery</a></div>';

Bước 3: sửa file sau:
administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/utils/utils.php

Tại dòng 118, tìm đoạn:
echo '<div style="text-align: center; color: rgb(211, 211, 211);">Powe'.'red by <a href="http://www.ph' .'oca.cz" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoc'.'a.cz">Phoca</a> <a href="http://www.phoca.cz/phocaga'.'llery" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoca Gal' .'lery">Gall'.'ery</a></div>';

Và thay thế bằng:

// echo '<div style="text-align: center; color: rgb(211, 211, 211);">Powe'.'red by <a href="http://www.ph' .'oca.cz" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoc'.'a.cz">Phoca</a> <a href="http://www.phoca.cz/phocaga'.'llery" style="text-decoration: none;" target="_blank" title="Phoca Gal' .'lery">Gall'.'ery</a></div>';

Xoá "Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH" trên JoomShopping - joomla


 Bạn cảm thấy bạn khó chịu, bạn có thể mua phiên bản thương mại của JoomShopping hoặc bạn tìm cách xoá dòng chữ này. 

 Thủ thuật nhỏ sau sẽ giúp cho dòng chữ trên không xuất hiện trên website của bạn mà bạn không cần phải bỏ tiền ra mua phiên bản thương mại.

- Tìm đến thư mục "components\com_jshopping\css"  mở tất cả các file CSS ở đây ra (Mỗi file sẽ ứng với một theme của bạn).
- Ở lần lượt các file .css bạn tìm tới ID : "#maxx_copyright" và thuộc tính "display:block;" thành "display:none;"

- Sau đó lưu lại và kiểm tra nhé.

Chúc mọi người thành công !

Hướng dẫn xóa " Classifield Ads by AdsManager " trong Joomla Adsmanager Extension


Tìm file general.php theo đường dẫn sau:
/components/com_adsmanager/helpers/general.php

Tìm đến dòng bên dưới

<div style="text-align:center !important;"><a href="http://www.joomprod.com/" title="classifield ads">Classifield Ads</a> by AdsManager</div>

Xóa bỏ hoặc thay thế bằng nội dung của bạn:
<div style=" display:none; text-align:center !important;"><a href="http://www.joomprod.com/" title="classifield ads">Classifield Ads</a> by AdsManager</div>

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013