Rao Hot

Rao Hot
Rao vặt Hot nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Opencart. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Opencart. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Xóa đăng ký thành viên và các trường trong checkout opencart


Để disable chức năng đăng nhập và đăng ký có 2 cách:
C1:
1. Sửa 2 file:
Trích dẫn:
catalog/controller/checkout/shipping.php
catalog/controller/checkout/payment.php
catalog/controller/checkout/confirm.php
2. Tìm trong cả 3 file code:

Trích dẫn:
$this->redirect($this->url->https('account/login'));
3. Và thay thế thành:

Trích dẫn:
$this->redirect(HTTPS_SERVER . 'index.php?route=checkout/guest_step_1'));
C2:

1. Sửa nội dung 2 files:
Trích dẫn:
catalog/controller/account/login.php
catalog/controller/account/create.php
2. Tìm đoạn code:

Trích dẫn:
public function index() {
3. Thêm nó vào bên dưới đoạn code sau:

Trích dẫn:
$this->redirect(HTTPS_SERVER . 'index.php?route=checkout/guest_step_1');
Chỉnh sửa trong file catalog/view/theme/YOURTHEME/template/common/header.tpl bạn cũng có thể bỏ được các tab đăng nhập và đăng ký trên banner của trang web!

Cách thêm template trong OpenCart


cũng đơn giản thui bạn .trước hết bạn nên làm trên localhost để test cho nhanh,sau đó hoàn chỉnh thì up lên host.
Bước 1.tải theme muốn add về .
Bước 2: Giải nén và copy vào thư mục 
C:\xampp\htdocs\Opencart\catalog\view\them ”
Bước 3: Vào file “ footer.tpl ” trong“ C:\xampp\htdocs\Opencart\catalog\view\them\tên theme của bạn\template\common ” chỉnh sửa cho phù hợp với thông tin của hệ thống.
Bước 4: Đăng nhập vào trang quản trị -> “ Hệ thống ” -> “ Cài đặt ”-> “ Của hàng ” -> “ Giao diện ” -> chọn “ Tên theme của bạn vừa add